Hobas' Backline har i noen 10-år levert backline-teknikere og backline til de aller fleste av landets og verdens største artister. 
Det være seg enkeltkonserter eller turne'er..

Vi er, og har vært en stor og viktig del av de største Tv-produsjonene vist både på Nasjonalt og Internasjonalt fjernsyn. 
Både som leverandør av backline og teknikere til avvikling av disse. 
I sommersesongen er vi å se og høre på de fleste store og små festivalene våre her i Norge.
Samtidig som våre mindre kunder også har blitt tatt vare på.
Ingen for store, ingen for små.